Новини

АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ С ОТКАЗ ОТ ЛИЦЕНЗА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Дата: 2021-07-09 15:28:48

С Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г., влязло в сила на 18.06.2021 г., Комисията за финансов надзор отне лиценза на Агроенерджи Инвест за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г.) на основание чл.16, ал.4 ЗДСИЦДС – поради доброволен отказ от лиценз

Прикачени файлове към новината:

Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г. [601KB B]