Контакти

"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ

гр. София 1000
район "Средец"
бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет.1
тел: 02/ 805 20 20
факс: 02/ 805 20 30
e-mail: gergana.liungova@venture-equity-bg.com
лице за контакти: Гергана Маркова

e-mail: finance@melinvest.bg
Директор за връзки с инвеститорите: Наталия Дачева

"ТЕРА СЪРВИСИС" ООД

гр. София
бул."Ген.Тотлебен" № 85/87
тел: 02/ 805 20 18
факс: 02/ 805 20 30
e-mail: ktoneva.agropoa@gmail.com
лице за контакти: Красимира Тонева