Новини

АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ С ОТКАЗ ОТ ЛИЦЕНЗА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

Дата: 2021-07-09 15:28:48

С Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г., влязло в сила на 18.06.2021 г., Комисията за финансов надзор отне лиценза на Агроенерджи Инвест за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г.) на основание чл.16, ал.4 ЗДСИЦДС – поради доброволен отказ от лиценз

Прикачени файлове към новината:

Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г. [601KB B]

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.06.2021 г.

Дата: 2021-06-29 14:51:15

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г.

Прикачени файлове към новината:

Протокол от 29.06.2021 г. от редовното общо събрание на акционерите на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ [593KB B]

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 2021-05-27 16:30:35

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в Република България, София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1.