Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Дата: 2019-12-12 15:27:49

На основание чл.223 ТЗ и чл.21, ал.1 ЗОЗ във вр. с чл.262п ТЗ, свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 9.00 часа, в София 1000, район «Средец», бул. «Патриарх Евтимий» 22, ет.1