"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2021-02-12]

Съветът на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 17.03.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в...

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 19.10.2020 г.

[2020-10-20]

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 19.10.2020 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2020-09-15]

Съветът на директорите на „АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ АДСИЦ на основание чл.223 от Търговския закон свиква извънредно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 19.10.2020 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време (UTC), в...