"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕАД е акционерно дружество, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ С ОТКАЗ ОТ ЛИЦЕНЗА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ

[2021-07-09]

С Решение № 363-ДСИЦ/03.06.2021 г., влязло в сила на 18.06.2021 г., Комисията за финансов надзор отне лиценза на Агроенерджи Инвест за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (Лиценз № 26-ДСИЦ/29.05.2006 г.) на основание чл.16, ал.4 ЗДСИЦДС – поради доброволен отказ...

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 29.06.2021 г.

[2021-06-29]

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 29.06.2021 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2021-05-27]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ"-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 29.06.2021 г. от 9.00 часа местно време (EEST), или в 6.00 часа координирано универсално време...