"АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което се занимава със закупуване на земеделска земя.

Основната дейност на дружеството е закупуване на земеделска земя с цел отдаването й под наем и аренда, окрупняването й.

Новини

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 30.06.2017 г.

[2017-06-30]

Решения от проведеното редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2017 г.

 

/Дата на публикуване - 30 Юни 2017 г./

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" АДСИЦ СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

[2017-05-29]

Съветът на директорите на "АГРОЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ "-АДСИЦ, ЕИК 175048939, на основание чл.223 от Търговския закон свиква редовно общо събрание на акционерите в дружеството, което ще се проведе на 30.06.2017 г. от 9.00 часа, в София 1000, район „Средец”, ул. „Неофит Рилски” 61, ет.1.

РЕШЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 11.01.2017 г.

[2017-01-11]

Решения от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 11.01.2017 г.

 

 

/Дата на публикуване - 11 Януари 2017 г./

 
Създаден & хостван от Sliven.NET
Дизайн & SEO от Христо Друмев